Villkor för hyra av tält och/eller markupplåtelse

Följande villkor gäller vid hyra av tält och/eller markupplåtelse

  1. Du har möjlighet att ångra din hyra av tält och/eller markupplåtelse inom 14 dagar från dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen).
  2. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den avgift som vi har mottagit från dig. Eventuellt obetald del av avgiften kommer att krediteras (om faktura skickats) alternativt inte faktureras (om faktura inte skickats).
  3. Om Springpride genomförs under ångerfristen lämnar du genom att acceptera dessa villkor samtycke till att Springpride startar under ångerfristen. Ditt samtycke innebär att du ger RFSL Eskilstuna rätten att behålla avgiften.
  4. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att använda Konsumentverkets standardformulär http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett eller genom att kontakta oss direkt (se nedan punkt 12 om ”Kontaktuppgifter”).
  5. Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.
  6. Om du återtar din bokning av tält och/eller markupplåtelse efter att ångerrätten förfallit kan vi ta ut en avgift motsvarande de kostnader vi inte kan undvika till följd av din avanmälan och om Springpride har påbörjats är du normalt skyldig att betala hela avgiften för din tält och/eller markupplåtelse.
  7. Om du återtar din anmälan senast 21 dagar före start av Springpride kan du få betala en administrationsavgift på upp till 10 % av avgiften, dock lägst 300 kr. Om du återtar anmälan senare än 14 dagar före start av Springpride är administrationsavgiften högst halva avgiften. Om du avbryter din bokning av tält och/eller markupplåtelse 7 dagar innan Springpride är du normalt skyldig att betala hela avgiften.