Anmäl programpunkt Springpride 2024

RFSL
Seminarium

Springpride gör det möjligt för föreningar, myndigheter och företag att fylla vecka 20, måndag – fredag, med olika arrangemang, som på olika sätt sprida kunskap om ett samhälle byggt på alla människors orubbliga lika värde.

Vill du och din organisation genomföra ett arrangemang under veckan 20, måndag – fredag, såsom en föreläsning, workshop, seminarium, mingel, kulturinslag och som ni kan ha med i Springprides webbaserade program? Innehållet måste på något sätt vara kopplat till HBTQ. Efter godkännande kommer din programpunkt publiceras på springpride.se. Anmäl det genom att fylla i kontaktfältet nedan.

Programpunkten ska stämma överens med RFSLs värderingar (länk).

Skicka information om arrangemanget genom att fylla i information i meddelandefältet nedan: