Bli medlem

RFSL

Bli medlem!

Som medlem i RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) blir vi som organisation starkare! Vi arbetar för att alla, oavsett sexuell läggning, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra.

Klicka HÄR för att bli medlem!

Genom ditt medlemskap stödjer du aktivt:

Skolinformation

I skolan pratar vi om normer och dess inverkan i hur olika människor blir bemötta i samhället från födelsen. Vi pratar bl.a. även om hur det är att vara HBT-person och berättar utifrån personliga erfarenheter. Skolinformationen genomför vi för att bidra till en ökad förståelse för normers skadliga inverkan när dessa exkluderar människor och för att förstå att HBT-personer är precis som vem som helst och att motverka diskriminering och utanförskap samt att främja allas lika värde.

Politiker- och myndighetspåverkan

Vi möter politiker, myndigheter och bl.a. andra organisationer för att värna om HBT-frågornas (d.v.s. homosexuellas, bisexuellas och transpersoners frågor) utrymme i samhället och på olika arenor. Exempel: HBT-certifiering och driva opinion kring t.ex. utvisningar av HBT-personer till länder där de riskerar tortyr.

Internationell solidaritet

RFSL har fått rådgivande status i FN (ecosos-status) och har utvecklingssamarbeten med organisationer i bl.a. Turkiet och Uganda. Vi stödjer dessutom HBT-rörelser i Polen och Baltikum på olika sätt.

HIV-prevention

HIV-siffrorna stiger och många smittas av andra sexuellt överförda infektioner. RFSL:s preventionsarbete (bl.a. Colour of Love-kampanjen) i form av aktivt informations- och uppsökande kampanjarbete på verkar enskilda personer att få information och kunna tillämpa säkrare sex, men vi påverkar också politiker och myndigheter att ta frågan på allvar.

Social verksamhet

RFSL erbjuder dessutom social verksamhet, d.v.s. träffar för HBT-personer där man kan umgås precis som den man är, utan att bli utsatt för diskriminering eller utanförskap.