Stöd och jour

RFSL

Stöd & jour
– för HBT-personer

Nedan presenteras några exempel på länkar och telefonnummer för dig som är homo-, bisexuell eller transperson och som är i behov av stöd och jour. Du hittar mer stödverksamhet här.


RFSL:s stödmottagning

Har du utsatts för kränkningar, våld, hot, trakasserier eller hatbrott? RFSL:s stödmottagning för hbtq-personer finns för att stödja dig.

Ring 020-34 13 16 eller skriv till stod@rfsl.se


Transformering

Transformering erbjuder stöd och information via mejl till transpersoner i alla åldrar, personer som funderar kring sin könsidentitet, närstående till transpersoner samt yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter transpersoner. Mejlen besvaras på svenska och engelska. Möjlighet till tolk saknas. Transformering har också en hemsida med omfattande information om transfrågor. Transformering drivs av RFSL och RFSL Ungdom.

Skriv till info@transformering.se

Hemsida: https://transformering.se/