Springpride ett miljödiplomerat arrangemang

Springpride 2021RFSL
Miljövänlig Springpride

Tänk på att Springpride 2021 är ett miljödiplomerat evenemang. Vi uppmuntrar alla deltagare, samverkansparter och besökare att åka kollektivt, källsortera sopor och använda återbrukbara och hållbara produkter.