Anmälan av programpunkt

Springpride 2021RFSL
Seminarium

Springpride kommer ha verksamhet under en hela vecka 32, 9 – 13 augusti, för att lyfta och synliggöra hbtq-personer. Vi gör det möjligt för föreningar, myndigheter och företag att fylla veckan med olika arrangemang, som på olika sätt sprida kunskap om ett samhälle byggt på alla människors orubbliga lika värde.

Vill du och din organisation genomföra ett arrangemang under veckan 20, måndag – fredag, såsom en föreläsning, workshop, seminarium, mingel, kulturinslag och som ni ha med i Springprides program? Anmäl det genom att skicka meddelande i fälten nedan.

Program punkten ska stämma överens med RFSLs värderingar (länk).

Skicka information om arrangemanget innehållande följande information i meddelandefältet nedan:

1. Ansvarig organisation för arrangemanget
2. Namn på arrangemanget
3. Tid och plats för arrangemanget
4. Artist, föreläsare osv.
5. Beskrivning av innehållet på arrangemanget